POVIJESNI RAZVOJ DJEČJEG VRTIĆA „CARIĆ“

Predškolski odgoj u gradu Novalji prvi put se javlja 1977. godine. U jednoj od prostorija Mjesne zajdenice Novalja, boravila je skupina predškolske djece sa zaposlenom jednom odgojiteljicom. Predškolski odgoj djelovao je u sklopu Osnovne škole Ivo Lola Ribar, odnosno Antun Gustav Matoš od 1991.g. Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle tako se je sljedeće godine otvorila još jedna skupina djece mješovite dobi. U poludnevnom boravku boravilo je 50-60-tak djece.

U takvom obliku još uvijek u sklopu Osnovne škole, predškolski odgoj u gradu Novalji 1996. godine dobija namjenski izgrađenu zgradu i obuhvaća tri skupine djece u dobi od tri godine do polaska u školu. Tada je u vrtiću bilo zaposleno tri odgojitelja, kuharica i spremačica.
Gradsko vijeće grada Novalje na sjednici 2. lipnja 1998.godine, donjelo je odluku o osnivanju Dječjeg vrtića pod nazivom „Carić“, Novalja. Od tada vrtić djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put bb. Zbog nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine započinje dogradnja dječjeg vrtića s još dvije skupine, vtrićka i jaslička skupina. Sukladno povećanju broja djece povećavao se i broj zaposlenih, odgojiteljica, spremačica i kuhar. Danas Dječji vrtić »Carić « svoj rad organizira u 5 odgojnih skupina, u prostorima od preko tisuću i pol kvadrata, a zaposleno je 19 djelatnika.
S povećanjem broja stanovništva u gradu Novalji povećava se i broj djece koju je potrebno uključiti u predškolski odgoj i obrazovanje. Budući da je potreba za većim smještajem djece prisutna već sada planovi dječjeg vrtića usmjereni su na zadovoljenje svih zahtjeva roditelja na području grada.
Svoj rast predškolski odgoj u gradu Novalji ne bilježi samo u fizičkom smislu i brojčanim pokazateljima. Svi odgojitelji imaju potrebne edukacije i redovito se usavršavaju. Svi zajedno trudimo se napredovati i rasti u našoj stručnosti kako bismo onda i djeci pružili kvalitetan rast, razvoj, odgoj i obrazovanje.