Predškolski odgoj u gradu Novalji prvi put se javlja 1977. godine. U jednoj od prostorija Mjesne zajednice Novalja, boravila je skupina predškolske djece sa zaposlenom jednom odgojiteljicom. Predškolski odgoj djelovao je u sklopu Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, odnosno „Antun Gustav Matoš“ od 1991.godine. Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle tako se je sljedeće godine otvorila još jedna odgojna skupina djece mješovite dobi. U poludnevnom boravku boravilo je 50-60-tak djece.

U takvom obliku još uvijek u sklopu Osnovne škole, predškolski odgoj u gradu Novalji 1996. godine dobiva namjenski izgrađenu zgradu i obuhvaća tri odgojne skupine djece u dobi od tri godine do polaska u školu. Tada je u vrtiću bilo zaposleno tri odgojitelja, kuharica i  spremačica.

Gradsko vijeće grada Novalje na sjednici održanoj dana 2. lipnja 1998. godine, donijelo  je odluku o osnivanju Dječjeg vrtića pod nazivom „Carić“, Novalja. Od tada dječji vrtić djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put bb.  Zbog  nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine započinje dogradnja dječjeg vrtića s još dvije odgojne  skupine, vrtićna i jaslična. Sukladno povećanju broja djece povećavao se i broj zaposlenih, odgojiteljica, spremačica i kuhar. Nakon provedenih upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018. osnivač vrtića – Grad Novalja, na temelju iskazanog interesa roditelja, dao je suglasnost i osigurao   sredstva za otvaranje nove skupine jasličnog uzrasta. Skupina se otvara unutar postojećih kapaciteta vrtića.

Grad Novalja kao osnivač Dječjeg vrtića „Carić“ pokrenuo je projekt Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Carić prijavom na natječaj iz mjere 7, podmjere 7.4., operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Projektom je osiguran iznos od 5.802.888,00 kuna od ukupnog iznosa projektne investicije koji iznosi 13.621.228,57 kuna.

U ožujku 2021. godine Dječji vrtić „Carić“ proširuje svoj rad u dvjema jasličnim odgojnim skupinama, višenamjenskoj dvorani, samostalnoj kuhinji te prostorijama za djelatnike.

Danas Dječji vrtić »Carić « svoj rad organizira u 8 odgojnih skupina, u prostorima od preko dvije tisuće kvadrata, a zaposleno je 27 djelatnika.

Nakon proširenja dječjeg vrtića i zadovoljenja potreba roditelja za smještajem njihove djece, naši planovi usmjereni su na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću kao i podizanje kvalitete pedagoškog standarda.

Svoj rast predškolski odgoj u gradu Novalji ne bilježi samo u fizičkom smislu i brojčanim pokazateljima. Svi stručni radnici imaju potrebne edukacije i redovito se profesionalno usavršavaju. Svi zajedno trudimo se napredovati i rasti u našoj stručnosti kako bismo onda i djeci pružili kvalitetan rast, razvoj, odgoj i obrazovanje.