Predškolski odgoj u gradu Novalji prvi put se javlja 1977. godine. U jednoj od prostorija Mjesne zajedenice Novalja, boravila je skupina predškolske djece sa zaposlenom jednom odgojiteljicom. Predškolski odgoj djelovao je u sklopu Osnovne škole Ivo Lola Ribar, odnosno Antun Gustav Matoš od 1991.g. Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle tako se je sljedeće godine otvorila još jedna skupina djece mješovite dobi. U poludnevnom boravku boravilo je 50-60-tak djece.

U takvom obliku još uvijek u sklopu Osnovne škole, predškolski odgoj u gradu Novalji 1996. godine dobiva namjenski izgrađenu zgradu i obuhvaća tri skupine djece u dobi od tri godine do polaska u školu. Tada je u vrtiću bilo zaposleno tri odgojitelja, kuharica i  spremačica.

Gradsko vijeće grada Novalje na sjednici održanoj dana, 02. lipnja 1998. godine, donijelo  je odluku o osnivanju Dječjeg vrtića pod nazivom „Carić“, Novalja. Od tada vrtić djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put bb.  Zbog  nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine započinje dogradnja dječjeg vrtića s još dvije skupine, vrtićna i jaslična skupina. Sukladno povećanju broja djece povećavao se i broj zaposlenih, odgojiteljica, spremačica i kuhar. Nakon provedenih upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018. osnivač vrtića – Grad Novalja, na temelju iskazanog interesa roditelja, dao je suglasnost i osigurao   sredstva za otvaranje nove skupine jasličnog uzrasta. Skupina se otvara unutar postojećih kapaciteta vrtića.

Danas Dječji vrtić »Carić « svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina, u prostorima od preko tisuću i pol kvadrata, a zaposleno je 22 djelatnika.

S povećanjem broja stanovništva u gradu Novalji povećava se i broj djece koju je potrebno uključiti u predškolski odgoj i obrazovanje. Budući da je potreba roditelja za  smještajem djece sve veća planovi dječjeg vrtića usmjereni su na zadovoljenje zahtjeva svih roditelja na području grada.

Svoj rast predškolski odgoj u gradu Novalji ne bilježi samo u fizičkom smislu i brojčanim pokazateljima. Svi odgojitelji i stručni suradnici imaju potrebne edukacije i redovito se usavršavaju. Svi zajedno trudimo se napredovati i rasti u našoj stručnosti kako bismo onda i djeci pružili kvalitetan rast, razvoj, odgoj i obrazovanje.