About adminMir0

This author has not yet filled in any details.
So far adminMir0 has created 190 blog entries.

ODLUKE SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

16.7.2021. Donosimo Odluke sa 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. srpnja 2021.godine. Odluka o poništenju natječaja odgojitelj Odluka polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za prvo polugodište 2021.g. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

REZULTATI UPISA

REZULTATI UPISA 10.6.2021. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. se mogu preuzeti na donjim linkovima. REZULTATI UPISA    -  JASLIČNE SKUPINE REZULTATI UPISA    -  VRTIĆNE SKUPINE

ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2020. godinu Odluka o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2021. godinu Odluka o poništenju natječaja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja