Redovni upisi

Dječji vrtić Carić kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece u Dječji vrtić Carić provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13);
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Carić („ Županijski glasnik Ličko – senjske županije“ broj 11/14);
  3. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Carić, I. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Carić , II. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Carić, III. Izmjene Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Carić

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Carić donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Carić koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novalje, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Carić.