ODLUKE SA 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

28.10.2021. Donosimo Odluke sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. listopada 2021. godine: - Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem  vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik – pedagog u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

ODLUKE SA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

22.9.2021. Donosimo Odluke sa 26. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. rujna 2021.godine: II Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021. godinu Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-pedagog u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (31.08.2021.)

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 20. srpnja 2021. godine prime sljedeće kandidatkinje: Elvira Dabo, Ivona Lulić, Ana Matak na neodređeno puno radno vrijeme i Minea Matošić na određeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su sve kandidatkinje obaviještene o rezultatima natječaja.

ODLUKE SA 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

31.8.2021. Donosimo Odluke sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2021.godine: Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

ODLUKE SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

16.7.2021. Donosimo Odluke sa 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. srpnja 2021.godine. Odluka o poništenju natječaja odgojitelj Odluka polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za prvo polugodište 2021.g. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto