Natječaji

JAVNU OBJAVU ZA UPIS DJECE U “SEZONSKU” SKUPINU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Na temelju članka 2. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Carić" Novalja i Odluke o utvrđivanju uvjeta za rad „sezonske“ mješovite vrtićne skupine Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Carić" Novalja na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2017.g. objavljuje   JAVNU OBJAVU ZA UPIS DJECE U “SEZONSKU” SKUPINU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.     Pozivamo zaposlene roditelje/skrbnike djece čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićnu skupinu. Skupina se

JAVNI NATJEČAJ – ODGOJITELJ(M/Ž)

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07 i 94/13.) te Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja predškolske djece (KLASA:601-05/17-01/12 URBROJ:2125/41-02-17-06) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja dana 06. rujna 2017.g. objavljuje JAVNI NATJEČAJ   za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja na radno mjesto:   -      odgojitelj predškolske djece, jedan izvršitelja, (m/ž) Uvjeti: -       preddiplomski