Zaposlenici vrtića

RAVNATELJICA: Sandra Karavanić, prof. pedagogije
LOGOPED: Antonela Čeperić, prof. defektolog-logoped
PSIHOLOG: Ivan – Subaša Semenčić, prof. psihologije
ODGOJITELJICA U VJERI: Ivanka Peranić, dipl. kateheta
 

ODGOJITELJI  U PEDAGOŠKOJ GODINI  2017./2018.:

Odgojno – obrazovna  skupina  Leptirići

– Karmen Šuljić – Supić
– Katarina Bošnjaković

Odgojno – obrazovna skupina Ribice

-Marina Tončić
– Ana – Marija Cimperman

Odgojno – obrazovna  skupina Pčelice

–  Jelena Škunca
–  Dajana Obranović

Odgojno – obrazovna skupina Bubamare

– Petra Antunović (zamjena za Marinu Badurinu)
– Ivana Lokas

Odgojno – obrazovna skupina Tići

– Anita Badurina Tomić
– Tina Kurilić

Odgojno – obrazovna skupina Gaunići

-Katica Zubović

OSTALI ZAPOSLENICI:

Ante Šanko – kuhar
Mirjana Dabo (zamjena za Ivanu Smojver) – pomoćna kuharica
Božica Milas – spremačica
Irena Šanko – spremačica
Biserka Šestan – spremačica