Upisi u Program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

Dječji vrtić Carić će pedagoške 2018./2019. godine provoditi program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2013. godine.

Zahtjev za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću Carić zaprimat će se od 14. do 22. siječnja 2019. godine  u vremenu od 09,00 do 11,00 sati. Zahtjevi za upis podnose se na obrascu, sukladno podacima navedenim u Javnom pozivu.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2019. godine i trajati do 31. svibnja 2019. godine.

Javna objava upisa djece u Program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu

Zahtjev za upis djeteta u program predškole DV Carić za pedagošku godinu 2018./2019.