Redovni upisi

Dječji vrtić Carić kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece u Dječji vrtić Carić provodi se sukladno sljedećim propisima:

Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i94/13);
Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Carić („ Županijski glasnik Ličko – senjske županije“ broj 11/14);
Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Carić te njegovim Izmjenama i dopunama
Odluci o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Carić (za pedagošku 2016./2017. godinu).

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Carić donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.