Dane 29.12.2017.(petak) i od 02. – 05. 01. 2018.

D.V. “Carić” će raditi

u poludnevnom programu do 13:00 sati.

S redovnim radom započinjemo 08. 01. 2018.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

D.V.”Carić”