, u  ponedjeljak, dana 09.04.2018. u 15,30 sati održati će se tematski roditeljski sastanak „Osnaživanje roditeljskih odnosa“ u sobi dnevnog boravka Leptirića i Ribica.