Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Carić“ u pedagoškoj godini 2018./2019. zaprimat će se u periodu od 7. do 17. svibnja 2018.g.

Dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića dužni su  predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status, broj telefona/mobitela i sl.) korisnik usluga predaje i svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

    Dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja Dječjem vrtiću u trenutku predaje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga.