OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Za sve roditelje koji po prvi puta upisuju dijete u vrtić, pedagoška godina 2018./2019., održat će se roditeljski sastanak u utorak, 4. rujna 2018.g. u 16,00 sati   u dječjem vrtiću.

Do 30. rujna svi su roditelji dužni potpisati ugovor s Vrtićem te jedan potpisani primjerak dostaviti ravnateljici.

Također, do polaska u jaslice/vrtić, a najkasnije na sam dan kretanja na adaptaciju, roditelji su dužni Vrtiću dostaviti liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, te kopiju cijepnog kartona.

Popise djece po skupinama roditelji mogu pogledati na glavnoj oglasnoj ploči u vrtiću.

Radi važnosti informacija i  kako bi imali vašu potpunu pozornost, molimo vas da na sastanak dođete bez djece.