OBAVIJEST ZA SVE RODITELJE

U pedagoškoj  2018./2019. godini odlučili smo se za organizaciju rada u dobno mješovitim skupinama (skupine u kojima borave djeca različite kronološke dobi). Proteklih godina pojedine skupine su bile bile organizirane kao mješovite, a neke kao istodobne.

Odluku smo donijeli na temelju dosadašnjeg  iskustva i na temelju rezultata istraživanja suvremene pedagogije, psihologije i drugih srodnih područja  koja  ističu dobrobiti dobno mješovitih odgojnih skupina. Glavne dobrobiti uočavaju  se u području emocionalnog razvoja, razvoja socijalnih vještina, spoznaje,  govora te u zrelijim oblicima igre.   

Dobno mješovite skupine najsličnije su prirodnoj zajednici, velikoj obitelj u kojoj se svi brinu jedni za druge, a  djetetu daju mogućnost  suradnje s većim brojem djece različitog iskustva i kompetencija. Interakcija s djecom mješovite dobi ne isključuje interakcije djece iste kronološke dobi.

Zahvaljujemo na razumijevanju!