JAVNU OBJAVU ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“, NOVALJA ZA PEDAGOŠKU 2019. /2020. GODINU

ZAHTJEV ZA UPIS

JAVNU OBJAVU ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU (MALA ŠKOLA)

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

    • Zahtjev se podnosi isključivo za djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine