U inicijativi “Zasadi drvo, ne budi panj”, dana 25. listopada 2019.g. je posađeno oko 130 sadnica crnog bora na Zrću.

Uz organizatore “Hrvatske šume” koje su donirale sadnice, Grad Novalju i TZ Grada Novalje sudjelovala su djeca skupine Tići te učenici 4.razreda O.Š. Antuna Gustava Matoša, DVD Novalja, Arburoža, Udruga “Veli škoj” Zubovići kao i nekolicina građana iz Novalje.

Naši najmlađi stanovnici vrijedno su sudjelovali u sadnji baš kao što su to radili njihovi preci kada je Zrće bilo samo golet.