„ …. SVETI NIKO SVIJETOM ŠETA, TRAŽI DJECU SVOJU,

JER ZA SVAKO DOBRO DIJETE IMA STVARCU KOJU ….“

 

 

DRAGA DJECO ! 

U petak, 6. prosinca 2019.g. sveti Nikola će boraviti u Dječjem vrtiću „Carić“. 

Podjela darova održati će se u vremenu od  11,00 do 12,00 sati za svu djecu predškolske dobi, od navršene prve godine života.