OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA

22. svibnja 2020.

Poštovani roditelji,

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Carić“ u pedagoškoj godini 2020./2021. zaprimat će se u periodu od 25. svibnja 2020. g. do zaljučno 04. lipnja 2020.g.

Dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića, dužni su za pedagošku godinu 2020./2021., predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status, broj telefona/mobitela i sl.) korisnik usluga predaje i svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

Dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja Dječjem vrtiću u trenutku predaje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se elektroničkim putem na e-mail: info@vrtic-caric.hr.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem e-maila, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran) poštom ili putem poštanskog sandučića u vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.