Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića Carić napreduju sukladno utvrđenoj dinamici izvođenja i bit će završeni u ugovorenom roku

Rekonstrukcijom – dogradnjom dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ prema projektu koji je izradio ATELIER Ivan Bačić d.o.o., formira se novi objekt osnovan kao dio vrtića namijenjen najmlađoj dobi, novim prostorijama za rad te višenamjenskoj dvorani, čime vrtić dobiva sve potrebne sadržaje modernog vrtića.

Projekt uključuje dogradnju:

  • dvije jaslične jedinice,
  • višenamjenske dvorane,
  • samostalne kuhinje,
  • prostorije za djelatnike,
  • te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700m2 bruto površine.

Pet mjeseci od početka izvođenja građevinskih radova, radovi na rekonstrukciji – dogradnji dječjeg vrtića Carić u fazi su građevinsko obrtničkih radova.

Trenutno se vrše elektroinstalaterski radovi polaganja elektroenergetskih kablova, strojarski radovi, vodoinstalaterski radovi te radovi na konstrukciji objekta što uključuje oblaganje vanjskih i unutarnjih zidova.

Dovršeni su radovi konstrukcije objekta i hidroizolacije krova.

Paralelno sa izvođenjem radova dogradnje objekta dječjeg vrtića Carić, Grad Novalja pokrenuo je natječaj za opremanje vrtića koji je odabirom najpovoljnijeg ponuditelja i potpisivanjem ugovora o opremanju vrtića uspješno priveden kraju.

Projekt vrijedan 13.343.219,76 kn sa PDV-om sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Ovaj projekt doprinosi osiguranju bolje infrastrukture i potrebne opreme za odvijanje predškolskog odgoja u Gradu Novalji čime se poboljšavaju životni uvjeti i temeljne usluge u predškolskom odgoju i obrazovanju, kvaliteta života mještana te potiče rast i društveno-ekonomska održivost.