Kad jesensko sunce dođe

U šetnjicu tad se pođe.

Do obližnje nam plaže

Šetanje je najdraže.

Školjkice tad tražimo

U suncu uživamo.

A kad treba poći

Pozdravio plažu

Jer opet ćemo doći!