Osnovni zadatak psihologa u dječjem vrtiću je osiguravati odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje, u kojem će svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i obiteljsku autonomiju, rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. Osim toga, predškolski psiholog pomaže roditelju i odgojitelju u usmjeravanju i preventivnom djelovanju prilikom odgoja djeteta.

Rad psihologa u vrtiću usmjeren je na tri glavna aspekta – na djecu, odgojitelje i roditelje. Primarni zadaci predškolskog psihologa su praćenje razvoja djece te preventivno djelovanje.

Područja rada predškolskog psihologa su:                

PREVENCIJA (procjena i praćenje razvojnog statusa djece)
• praćenje prilagodbe djece na vrtić,
• utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece,
• praćenje zadovoljavanja potreba djece i poštivanja njihovih prava,
• identifikacija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca),
• sudjelovanje u organiziranju i provođenju usavršavanja odgojitelja,
• suradnja s roditeljima: provođenje intervjua s roditeljima novoupisane djece, vođenje roditeljskih sastanaka.

RANA INTERVENCIJA (poduzimanje mjera)

  • izrada individualnih planova za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca),
  •  provođenje individualnog rada s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,
  •  vođenje savjetodavnih razgovora i konzultacija s odgojiteljima o djeci (naročito djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama),
  • usklađivanje obiteljskog i vrtićkog djelovanja na djetetov razvoj i napredovanje: individualni savjetodavni rad s roditeljima u vezi djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, djece školskih obveznika, sve ostale djece, ovisno o potrebama i interesima roditelja, te procjeni psihologa i/ ili odgojitelja.

U sklopu navedenog psiholog u vrtiću ostvaruje i suradnju s vanjskim suradnicima i institucijama te daje stručni doprinos promicanju djelatnosti kroz provođenje znanstvenih istraživanja, izradu edukativnih materijala o stručnim psihološkim temama i drugo.

PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE

Psihologu se roditelji u vrtiću mogu obratiti vezano za brojna pitanja o odgoju i razvoju djece, u razgovoru reći što predstavlja problem te u zajedničkoj suradnji potražiti odgovore. Savjetovanje omogućuje mehanizme podrške roditelju, svjesnost o svojoj situaciji i vjeru u pozitivan ishod.

Pripremila: Marija Lisica, psihologinja