Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2020.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaji će biti objavljeni dana 8. prosinca 2020.godine istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.