Ovim putem vas obaviještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Carić”, Novalja, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na sjednici održanoj elektroničkim putem, dana 8. prosinca 2020.g. donijelo:

Odluku o planu upisa djece rane dobi u jasličnu skupinu u sklopu Projekta rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021.

Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa u jasličnu skupinu u sklopu Projekta rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021.