Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2021.godine)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Lucija Najev.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.