Program predškole (za djecu koja nisu polaznici redovnog programa dječjeg vrtića) započet će 1. veljače 2021. godine. Prijavljena djeca će biti integrirana u redovan program.
Program predškole odvijat će se svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 11.30 sati. Molimo vas da dovodite i odvodite dijete na vrijeme.
Pri dovođenju i odvođenju djece ne preporuča se ulazak roditelja u prostor ustanove te će stručno osoblje dočekati djecu. Procijenite li da će dijete imati veće teškoće u odvajanju pri dolasku u ustanovu, moguće je ući u prostor hodnika te se u što kraćem vremenu pozdraviti s djetetom.
Za program predškole potrebno je ponijeti papuče te najkasnije na dan početka programa dostaviti liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu.

Veselimo se druženju i suradnji!