5.3.2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2021.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja.
Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.