Nakon proširenja Dječjeg vrtića „Carić“ za što je prijavom na natječaj iz mjere 7, podmjere 7.4., operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ osiguran iznos od 5.802.888,00 kuna od ukupnog iznosa projektne investicije koji iznosi 13.621.228,57 kuna, Grad Novalja je u partnerstvu s Dječjem vrtićem „Carić“ prijavio projekt za EU financiranje po pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a koji se odnosi na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Ovim projektom osigurala bi se financijska sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću kao i podizanje kvalitete pedagoškog standarda. Projekt uključuje nabavu i dobavu fiksne opreme koja bi se postavila na igralište za djecu jaslične dobi i u sportsku dvoranu.

U pripremi je i prijava projekta na Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Europske unije. Otvorenje Poziva predviđeno je za svibanj 2021. godine.

U okviru ovog projekta provodile bi se aktivnosti pružanja usluga produljenog radnog vremena dječjeg vrtića kao i razvoj posebnih programa.

Također, omogućilo bi se jačanje kvaliteta stručnih radnika s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija.