13. siječnja 2021.
Poštovani roditelji!
Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021. godine donijelo je

Odluku o provođenju postupka upisa djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021.