JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“, NOVALJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021. /2022.

ZAHTJEV ZA UPIS

JAVNA OBJAVU ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU (MALA ŠKOLA)

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
– Zahtjev se podnosi isključivo za djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine