16.7.2021.
Donosimo Odluke sa 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. srpnja 2021.godine.