Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 20. srpnja 2021. godine prime sljedeće kandidatkinje:
Elvira Dabo, Ivona Lulić, Ana Matak na neodređeno puno radno vrijeme i Minea Matošić na određeno puno radno vrijeme.
Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su sve kandidatkinje obaviještene o rezultatima natječaja.