28.10.2021.

Donosimo Odluke sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. listopada 2021. godine:

– Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem  vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik – pedagog u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja