Dana 10.11. 2021. u skupini Tići, stažistica Elvira Dabo odradila je svoju prvu oglednu aktivnost na temu: Boje.

Nakon predstave “Boje prijateljstva” u kojoj se je djeci približila važnost prijateljstva, zajedništva, suradnje i empatije, djeca su uživala u raznim aktivnostima.

Kroz aktivnosti kod djece se je poticalo na razvijanje tjelesnog i psihimotornog razvoja u razvoju fine motorike, senzornih vještina i preciznosti, koordinacije oka i ruke, manipulacije predmetima.

Razvoj socioemocionalnog razvoja ličnosti kroz zajednički rad, suradnju, empatiju, zajedništvo, stava i uvažavanja drugog…

Kroz spoznajni razvoj djeca su razvijala percepciju, stjecala nova iskustva, koncentraciju, pamćenje, pozitivne, odnose i veze među predmetima.

Razvijanju govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja pridonijele su aktivnosti slušanja, vještine govora, sposobnosti definiranja riječi, interpretacije priče, poticanje senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale te kreativnost i maštovitost u likovnom stvaralaštvu.

Svim aktivnostima djeca su se bavila do kraja tjedna uživajući u novim otkrićima kroz svoj rad.

Odgojiteljica: Anita Badurina-Tomić