Dana 07. prosinca 2021. godine u jasličnoj odgojnoj skupini „Zvjezdice“, pripravnica Minea Matošić provela je svoju prvu oglednu aktivnost na temu: „Sveti Nikola“ pod mentorstvom odgojiteljice Ana Marije Cimperman.

Cilj provedenih aktivnosti bio je proširivanje znanja i spoznaja kod djece jaslične dobi, te poticanje djece na upoznavanje zaštitnika djece i pomoraca Svetog Nikole.

Djeci su na izbor dane raznovrsne aktivnosti na temu „Svetog Nikole“, koji nas je i  dan ranije posjetio u našem dječjem vrtiću „Carić“. Djeca su se svim aktivnostima bavila do kraja tjedna. 🙂

Kod djece se kroz aktivnosti poticalo na razvoj socio-emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti poticanjem interakcije i suradnje među djecom u zajedničkim aktivnostima, stvaranje pozitivne emocionalne klime, ugodnog i opuštenog ozračja, omogućavanjem razvoja djetetove autonomije…

Kroz aktivnosti se poticalo na razvijanje tjelesnog i psihomotornog razvoja u razvoju preciznosti pokreta, koordinacije oko-ruka, grube i fine motorike, okulomotorne koordinacije slaganjem slagalice, oblikovanjem s plastelinom. Također i na poticanje radnih i higijenskih navika.

Putem spoznajnog razvoja djeca su razvijala sposobnost uočavanja i primjenjivanja ponuđenih materijala, stjecanje iskustva i spoznaja o Svetom Nikoli, korištenje vizualne i taktilne percepcije kroz igre i aktivnosti uočavanja, prepoznavanja, razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije.

Razvoju govora, izražavanja, komunikacije i stvaralaštva pridonijelo je poticanje komunikacije tijekom aktivnosti (razvoj verbalne i neverbalne komunikacije tijekom svih aktivnosti), postavljanjem pitanja i održavanja razgovora u aktivnostima, slušanjem,  poticanjem razvoja artikulacije glasova (ispravan izgovor, usavršavanje izgovora u igrama, aktivnostima, razgovoru, stvaranju). Zadovoljavanjem djetetove potrebe za likovnim izražavanjem i stvaranjem, razvijanjem kod djece sposobnosti pravilnog i pažljivog slaganja i lijepljenja predmeta.

Mali djelić atmosfere donosimo u fotografijama ispod 🙂