29.12.2021.

Donosimo Odluke sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. prosinca 2021.godine:

· Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Carić za 2021. godinu

· Odluka o donošenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Carić za 2022.godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.godinu