Ritual čitanja i pričanja ima važnu ulogu u životu djeteta. Roditelj i drugi odrasli koji čita ili priča djetetu izgrađuje s djetetom osjećaj bliskosti i povezanosti. Dijete se osjeća zadovoljno jer mu je roditelj/odrasli posvetio vrijeme i pažnju. U trenucima kada dijete sjedi u krilu roditelja/odraslog i sluša priču ono ima osjećaj da je važno. Kroz čitanje i pričanje priča roditelj/odrasli i dijete se bolje međusobno upoznaju. Roditelj/odrasli uočava djetetove interese, sposobnosti, način razmišljanja, potrebe, strahove. Čitanje i pričanje priča pomaže cjelokupnom razvoju djeteta. Tako potičemo razvoj govora, percepcije, pažnje, pamćenja, zaključivanja. Potiče se prepoznavanje i razumijevanje svojih i tuđih osjećaja, razumijevanje socijalnih odnosa, pravila ponašanja, pravde i nepravde. Pomaže u rješavanju sukoba, potiče solidarnost i toleranciju.

Pripremila: Julia Radoslović, pedagoginja