Hladni siječanj iskoristili smo za priče o Baki zimi, pingvinima i snjegovićima. Razmišljali smo što se sve može zalediti u prirodi i zaključili da se sva priroda može zalediti… Kako bi djeci dočarali zaleđenu prirodu u prostor, koristili smo aluminijsku foliju za razne likovne aktivnosti.

Izradili smo pingvine i učili se kretati na njihov način, što nije ni malo lak zadak. Prilikom hodanja na „pingvinski“ način razvijali smo grubu motoriku.

Odgojiteljica: Anita Badurina-Tomić