Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgojitelje, te društveno okruženje. Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: bibliotečno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno- obrazovne djelatnosti itd.

 

Što  radi PEDAGOG u vrtiću  u odnosu na DIJETE?

 • Sudjeluje u upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
 • Sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
 • Sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama
 • Predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
 • Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinijeti razvoju djece

Što  radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na ODGOJITELJE?

 • Sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada
 • Sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja
 • Organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
 • Radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
 • Podrška odgojiteljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse

Što  radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na RODITELJE?

 • Pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece
 • Predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije
 • Potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu
 • Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći i obogaćeni programi)

Što radi PEDAGOG u odnosu na DRUŠTVENU SREDINU?

 • Redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
 • Upoznaje i informira društvene čimbenike s obilježjima odgojno-obrazovnog rada

Što radi PEDAGOG u suradnji sa STRUČNIM TIMOM VRTIĆA (psihologom i logopedom)?

 • Sudjeluje u planiranju i valorizaciji svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa
 • Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
 • sudjeluje u stručnom usavršavanju odgajatelja

Što radi PEDAGOG u svakodnevnoj  praksi rada VRTIĆA?

 • svakodnevno obilazi odgojne grupe, prati aktivnosti djece i odgajatelja s odgajateljem prati ponašanje djece u grupi, te prema potrebi kontaktira psihologa
 • partner je s odgojiteljem u reorganizaciji prostora
 • razgovara, vodi stuučne rasprave odgojitelja te savjetuje po potrebi o pojedinim područjima svakodnevnog rada odgojitelja
 • predlaže stručnu literature, slikovnice, nove ideje vezane za odgojno-obrazovni rad s djecom
 • sudjeluje na roditeljskim sastancima
 • sudjeluje u stručnom usavršavanju odgojitelja
 • sudjeluje s uvođenju odgojitelja pripravnika u odgojno-obrazovni rad

Pripremila: Julia Radoslović, pedagoginja