Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 23. veljače 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 7. veljače 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja:
Anita Škulić iz Viškova na određeno puno radno vrijeme.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.