U našem vrtiću se vrijeme maskiranja i maškara obilježava brojnim prigodnim sadržajima, igrama, maskiranjem i prerušavanjem. Djeca su crtala maske, ukrašavala ih temperama, flomasterima ili komadićima kolaž papira. Pod njihovim ručicama nastale su raznobojne maske za lice i šareni likovi klauna. Svaki petak djeca su dolazila u dječji vrtić maskirana pa je naša soba Bubamara bila puna sueprjunaka, princeza, balerina, mišica, policajaca, vatrogasaca… Slušali smo prigodne pjesmice, pjevali i plesali sve sa željom da ostanemo što duže maskirani!

Odgojiteljice: Marina Badurina i Ana Matak