Posljednje srijede u veljači u našoj odgojnoj skupini već nekoliko godina obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Dan smo obilježili pričom „Kad je ljuta vjeverica ne sluša“. Interpretacijom priče, pitanjima i zaključcima djeca su iznosila svoju interpretaciju nasilja, a najviše su se usmjerili na vikanje, šaranje po tuđim crtežima, oduzimanje igračaka, udaranje i slično. Od velike je važnosti da se o ovoj temi razgovara na vrijeme, u odgovarajućoj dobi, te da se na ovakav način podigne svijest i prevenira moguće nasilje.

Odgojiteljica: Anita Badurina-Tomić