Naša odgojna skupina je osmislila svoju “pokretnu matematiku”. Brojevnom crtom do broja 30 djeca su imala zadatak kretati se naprijed ili natrag na zadani broj. Prilikom te igre, djeca su na lagan i njima prihvatljiv način zbrajala i oduzimala brojeve i usvajala parne i neparne brojeve. Osim toga, djeca su pokazala i interes za pokretnu igru Twister. Uz pomoć te igre djeca su usvajala lijevu i desnu stranu tijela, boje i pokretljivost. Također, djeca su  na zabavan način prebrojavala koliko se puta boje ponavljaju iznova te smo opet dobili „pokretnu matematiku.“

Igrom Pod je lava, koju djeca jako vole igrati kroz jutarnja okupljanja, razvijali smo koordinaciju tijela, ravnotežu, snagu i strpljivost. Tome smo dodali prebrojavanje predmeta koji su u poligonu i imenovanje njihovih oblika. Djeca su tako na zabavan i pokretan način učila vještine manipuliranja brojevima i geometrijskim tijelima, a sve kako bi  na što lakši način svladala predmatematičke vještine.

Odgojiteljica: Anita Badurina-Tomić