Kroz priču “Zaljubljeni žabac” i razgovor s odgojiteljicama djeca su davala svoje izjave što za njih znači ljubav. Osim priče sparivali su srca s brojem točkica istražujući pritom svijet matematike. Djeca su izrađivala srca od komadića kolaž papira kidajući rukama ili režući škaricama. Cijeli dan smo dijelili ljubav šireći ruke i nudeći zagrljaje šaljući poruku kako je ljubav svuda oko nas. Neki od njih su dobili i tajne crteže od obožavatelja!

Odgojiteljice: Marina Badurina i Ana Matak