Veljaču smo započeli s tematikom ljubavi koja pokreće svijet. Kroz razne priče, pjesmice, recitacije, likovne i glazbene aktivnosti  približavali smo se ljubavi na razne načine.

Al najveća među njima je ljubav

Kad bih poučavala vještinom

najboljih odgojitelja,

a ljubavi ne bih imala

bila bih samo pametan govornik i simpatičan zabavljač.

I kad bih poznavala sve tehnike i ispitala mnoge metode,

i kad bih imala toliko obrazovanja da bih se osjećala kompetentnom,

a ne bih shvaćala način na koji moja djeca razmišljaju i osjećaju

ne bi bilo dovoljno.

I kad bih provodila mnoge sate u pripremanju

da bih postala napeta i nervozna,

a ne bih imala ljubavi i razumijevanja

za osobne probleme moje djece

to još ne bi bilo dovoljno.

Odgojiteljica koja ljubi je strpljiva, dobrostiva;

Ne sablažnjava se kad joj se ljudi povjeravaju;

Ne ogovara, ne obeshrabruje se lako;

Nije nepristojna

nego je uvijek svojoj djeci živi primjer

dobrog načina života o kojem govori.

Ljubav nikad ne prestaje.

Programi?- Zastarjet će;

Metode?- Postat će staromodne;

Tehnike?- Bit će napuštene;

Jer ograničeno je naše znanje,

i samo malo ga možemo predati našoj djeci;

Ali ako imamo ljubavi

onda će svi naši napori postati stvaralački,

i naš utjecaj ostat će zauvijek

prisutan u životima djece.

A onda ostanu vještine, metode i ljubav,

to troje

a najveća je među njima ljubav.

Odgojiteljica: Anita Badurina-Tomić