Valentinovo ili Što je to ljubav

Pužići mali danas su stali,

I o Valentinovu raspredali.

Što je to ljubav? – pitale su tete.

Ljubav sam Ja – reklo je dijete!

Evo ti jednostavnog objašnjenja svijete – Ljubav je svako dijete!

Odgojiteljice: Ana Maria Petković i Jelena Škunca