Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj:

1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.