18.3.2022.
Donosimo Odluke sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. ožujka 2022.godine:
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja za 2021. godinu
Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja
Odluka o objavi natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja