Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. ožujka 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja:
Anita Škulić iz Zubovića na neodređeno puno radno vrijeme.
Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.