Donosimo Odluku s 36. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. travnja 2022.godine: 

– Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023.