Poštovani roditelji,

zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja u pedagoškoj godini 2022./2023. zaprimat će se u periodu od 3. do 13. svibnja 2022. godine.

Dosadašnji korisnici usluga čija djeca kontinuirano koriste usluge dječjeg vrtića, dužni su za pedagošku godinu 2022./2023., predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji možete preuzeti ovdje  ili kod matičnih odgojitelja.

Ako je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status, radni odnos, broj telefona/mobitela, e-mail i sl.) korisnik usluga predaje i svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja dječjem vrtiću u trenutku predaje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se matičnim odgojiteljima u dječjem vrtiću.